четвер, 3 листопада 2016 р.

Блог методиста з георафії та економіки: Географія

Блог меМетодичні рекомендації щодо оформлення сторінок журналу з географії
1. Виставлення оцінок до класного журналу здійснюється на підставі наказу МОН України від 03.06.2008 № 496   «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів  5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»:
·               Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).   
·               Тематична оцінка  виставляється до класного журналу в колонку з надписом  Тематична   без дати.   При виставленні тематичної оцінки  враховуються  всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації  при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.  
·               Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом  І семестр, ІІ семестр. Семестрове  оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр  виставляється  н/а (не атестований(а)).  Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка  виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок  відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
·               Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без  зазначення дати  не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка коригуванню не підлягає.
·               Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА  без зазначення дати. Учням, яким оцінка з ДПА переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з написом Апеляційна без дати.
Річна
ДПА
Апеляційна


2. У графі «Зміст уроку» стисло записується тема уроку.
3. У 6-9 класах у кожному семестрі обов’язково оцінюється дві практичні роботи. У 10 класі (рівень стандарту, академічний рівень) за навчальною програмою всього 4 практичні роботи, які обов’язково оцінюються. На профільному рівні у кожному семестрі обов'язково оцінюється 8-10 практичних робіт. Практичні роботи, які будуть обов’язково оцінені, визначає вчитель. Решту практичних робіт учитель оцінює за власним вибором (або в всіх учнів класу, або вибірково в окремих учнів). Теми практичних робіт у 6-9, 10 (рівень стандарту) класах, які є обов'язковими для оцінювання прописуються у змісті уроку на правій сторінці журналу, а теми решти практичних робіт прописувати не обов’язково.
У 10-11 класах (профільний рівень) теми практикуму (круглих столів, семінарів, практичних робіт і т.д.) записують у змісті уроку на правій сторінці журналу.
          
               ЗМІСТ УРОКУ
Що вивчає географія. Зародження і розвиток географії.
№1. Круглий стіл «Нові напрямки досліджень сучасної географії».

 №2. Практична робота «Роль географії у формуванні візитної картки країни».
Є практичні роботи, виконання яких розраховане на декілька уроків. На правій сторінці журналу у змісті уроку фіксувати: Практична робота № 12 (продовження),  Практична робота № 12 (закінчення).
У 6 класі оцінка за календар погоди не виставляється.
4. У 6-8 класах програмою передбачені дослідження, які для зручності рекомендуємо пронумерувати. У програму 10 класу (розділ І, тема 4 «Світове господарство») введено дослідження (виконується одне на вибір): «Від науково­технічної до інформаційно­технологічної революції», «Транснаціональні корпорації (ТНК) та транснаціональні банки». Теми досліджень записують у змісті уроку на правій сторінці журналу.
          
               ЗМІСТ УРОКУ
Організація власних географічних спостережень.
Дослідження 1. Спостереження за змінами у природі

Дослідження проводиться під керівництвом учителя та за вибором і бажанням учня й оцінюється як творча робота. Результати такої діяльності оцінюються в всіх учнів класу або вибірково в окремих учнів, дивлячись які форми організації навчального процесу були використані вчителем.
5. Письмова контрольна робота в кінці семестру не є обов’язковою. Одна письмова тематична робота на семестр є обов’язковою (на правій сторінці журналу робиться запис про проведення контрольної роботи).
ДАТА
ЗМІСТ УРОКУ
11/10
Контрольна робота з теми «Закономірності формування природи материків та океанів»
Для контрольних робіт передбачаються окремі зошити чи аркуші, які зберігаються впродовж навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі (лист МОН України від 27.12.2000 №1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах»).
Якщо заплановані й інші уроки тематичного контролю, то в змісті уроку фіксувати:
ДАТА
ЗМІСТ УРОКУ
24/11
Узагальнюючий контроль із теми «Африка»
6. Поле на лівій сторінці журналу нижче списку учнів та оцінок залишається без записів.
7. Оцінка за ведення зошита не виставляється.
Орієнтовна схема запису в журналі результатів оцінювання навчальних досягнень учнів із географії
п\п

Прізвище та ім’я учня

01
/
09
06
/
09
08
/
09
13
/
09
15
/
09
20
/
09
22
/
09
27
/
09
29
/
09
04
/
10
06
/
10
11
/
10
Тематична

13
/
10
18
/
10
20
/
10
01
/
11
1.
Жук М.

10


8


9


10
9
9
11


10
2.
Іванов І.


5


77

7
7

12

6
3.
Козуб Л.

5


4


н
6


4
5
н

4
н
4.
Орел Д.

6
7


н

6

5
7
н
6
8

5
7
5.
Петров О.

8

8


7
97
8

10

7п\п

Прізвище та ім’я учня

03
/
11
08
/
11
10
/
11
15
/
11
17
/
11
22
/
11
Тематична

24
/
11
Тематична
І семестр
Скоригована
Тематична
ІІ семестр
Скоригована
Річна
1.
Жук М.

10


9

10
9

2.
Іванов І.


5
н

7
7


3.
Козуб Л.

5


4

4
н

4.
Орел Д.

6
7

8
н
7
7

5.
Петров О.

8

8


8
9

п/п

ДАТА
          
               ЗМІСТ УРОКУ
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1
01/09
Що і як вивчає географія материків і океанів
Проч. с. 3-5, оправ. § 1, викон. завд. (с. 11), завд. на конт. карті
2
06/09

Географічні карти
Опрац. § 2, викон. письмово завд. 5 (с.16)
3
08/09
Форма і рухи Землі
Опрац. § 3
4
13/09
Геологічні ери та епохи горотворення
Опрац. § 4, викон. письмово завд. 4 (с.26)
5
15/09
Походження материків та океанічних западин
Опрац. § 5
6
20/09
Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах. Практична робота № 1
Опрац. § 6
7
22/09
Основні чинники формування клімату. Закономірності зміни температури повітря на Землі
Опрац. § 7
8
27/09
Загальна циркуляція повітряних мас та розподіл атмосферних опадів
Опрац. § 8
9
29/09
Кліматичні пояси і типи клімату Землі
Опрац. § 9
10
04/10
Водні маси, їхні властивості, закономірності переміщення океанічних течій
Опрац. § 10
11
06/10
Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність. Дослідження 1. Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки
Опрац. § 11, с. 57-58, повт. § 1-10
12
11/10
Контрольна робота з тем «Вступ», «Закономірності формування природи материків та океанів»
Викон. завд. 19-22 (с. 59), підг. повідомл.
13
13/10
Географічне положення, дослідження та освоєння Африки. Практичні роботи № 2, 3
Опрац. § 12, вик. завд. на к/к
14
18/10
Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки. Практична робота № 3 (продовження)
Опрац. § 13
15
20/10
Клімат Африки
Опрац. § 14
16
01/11
Практична робота № 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами
Підг. повідомл. про річки, озера Африки
17
03/11
Води суходолу Африки. Практична робота № 3 (продовження)
Опрац. § 15
18
08/11
Природні зони Африки: вологі екваторіальні ліси, савани і рідколісся
Опрац. § 16-17
19
10/11
Природні зони Африки: пустелі й напівпустелі, субтропічні жорстколисті вічнозелені ліси та чагарники. Практична робота № 3 (продовження)
Опрац. § 18, вик. творче завд.
20
15/11
Стихійні явища природи та екологічні проблеми. Об’єкти природної спадщини ЮНЕСКО
Опрац. § 19
21
17/11
Населення Африки
Опрац. § 20
22
22/11
Держави Африки
Опрац. § 21
23
24/11
Географічне положення, дослідження та освоєння Південної Америки. Практична робота № 5
Опрац. § 22Методист                                                                          Л.А. Шкоденко


 тодиста з георафії та економіки: Географія